Zoeken

Trends hebben betrekking op:

Het vraagt een brede, maatschappelijk geïntegreerde infrastructuur. Een netwerk van netwerken van personen en voorzieningen waarin verschillende sectoren samenwerken, zoals: de ggz, gemeenten, cliënten- en familievertegenwoordigers, verzekeraars, welzijn, enz. Mensen met ernstige psychische aandoeningen en hun naasten hebben een belangrijke positie in het netwerk, als consument én producent van hulpverlening. Zonder hen is er niet voldoende basis voor succes. 

Terug