Zoeken

Mensen met een verslavingsprobleem in Nederland zoeken geen hulp door het taboe dat hierop rust. Wie een verslaving heeft of hiervoor in behandeling is, houdt dit vaak zo lang mogelijk geheim. Als een gezinslid verslaafd is of middelen misbruikt, loop je daar niet mee te koop. Een veroordeling van de omgeving is heel reëel. Dit komt vaak voort uit onwetendheid. Tegenwoordig zien neurowetenschappers verslaving als een chronische hersenziekte. Sociale, biologische en psychologische factoren spelen hierbij een rol.

 

Hoe kan het tij keren?

Terug